Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Ke 457/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 rok

II FZ 502/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 533/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

II FSK 312/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zwolnienia w podatku rolnym od nabytych gruntów

I SA/Bd 206/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty płatności opłaty restrukturyzacyjnej

I SA/Ol 409/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 1076/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie stanowiska wierzyciela dotyczącego umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

I SA/Rz 300/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej I

I SA/Sz 708/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

III SA/Wa 858/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości i odsetek w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13