Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Go 345/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXV/125/2008 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stwierdza nieważność § 2 ust. 1 pkt 4 zaskarżonej uchwały.

I SA/Go 2/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-10

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego na Uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości stwierdza nieważność § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XIII/91/2007 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

II FSK 647/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

I SA/Bd 664/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ch. w przedmiocie wprowadzenia ulg w podatku rolnym. Oddala skargę

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

skarg A Spółki z o.o. i B Spółki z o.o. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014

I SA/Ol 369/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego