Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Go 1291/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gl 23/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Komunikacyjnego Związku Komunalnego w przedmiocie ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej