Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

FSK 1750/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy P.

I SA/Lu 569/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-11

Sprawa ze skargi Rady Miasta na akt nadzoru Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...]

I SA/Po 952/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej