Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt. 3 uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy

III SA/Gl 2708/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia

I SA/Gl 1099/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1392/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1443/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 272/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1027/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gd 799/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieuregulowanych składek

I SA/Bd 731/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Gl 1302/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
1   Następne >   +2   +5   +10   23