Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 2593/10 - Wyrok NSA z 2012-07-31

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 323/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 788/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gd 442/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi 'A' S.A. z siedzibą w G. na indywidualną interpretację Prezydenta Miasta G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Po 146/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej

I SA/Ol 660/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Kr 617/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Po 301/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-08

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych