Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

SA/Sz 503/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego p o s t a n o w i ł:

I SA/Wr 4055/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie Oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

SA/Rz 2192/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń pneumatyczną

I SA/Wr 2991/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 1995 r.

IV SAB 324/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność organu

SA/Bd 3446/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, marzec i maj 1997r.

I SA/Wr 3683/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec 1997 r.

I SA/Wr 3687/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za kwiecień 1998 r.

II SA/Lu 112/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 291/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania przedłożenia określonych dokumentów
1   Następne >   +2   +5   11