Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2005, 2006 i 2007

I SA/Sz 583/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

I SA/Po 1087/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od sierpnia do grudnia 2001

I SA/Sz 63/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Ol 229/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-28

Skarga A. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 247/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn

II SAB/Kr 30/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w postępowaniu znak [...]

II SA/Sz 458/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   100