Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 358/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych

IV SA/Gl 6/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SAB/Gl 1/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 2509/10 - Wyrok NSA z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji

III SA/Łd 60/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Wr 796/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała w przedmiocie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

II GSK 362/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych

II GSK 360/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych

VI SA/Wa 1686/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II SA/Bd 636/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-18

Sprawa ze skargi A.J.-Ś. na Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Bd 134/05
1   Następne >   +2   4