Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Kr 30/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w postępowaniu znak [...]

II SAB/Wr 47/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stanu technicznego przy ul. P. [...] we W.

VII SA/Wa 311/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SAB/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi G. P. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego

II SAB/Ke 12/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta [...] w przedmiocie samowolnej budowy i użytkowania obiektów budowlanych

II SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Skarga na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 86/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi M. C. w przedmiocie: zobowiązania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wydania decyzji

II OZ 984/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania polegającą na niewydaniu decyzji administracyjnej

VII SA/Wa 200/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

VII SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100