Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ke 155/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zmiany decyzji o cofnięciu uznania zakładu do handlu i zakwalifikowania zakładu do produkcji na rynek krajowy

II SA/Ke 154/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 663/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 611/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II OSK 1911/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie zobowiązania do wniesienia opłaty tytułem kosztów urzędowych badań laboratoryjnych

II SA/Ke 701/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1341/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie inspekcji weterynaryjnej

II OSK 1912/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zawieszającej zatwierdzenie zakładu przetwórstwa mięsno

II SA/Wr 251/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu partii produktu 'makrela wędzona'

II OSK 2826/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności polegającej na udzielenia schronienia bezdomnym zwierzętom
1   Następne >   2