Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I SO/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie ustanowienia przedstawiciela

II SA/Gl 149/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

III SA/Kr 735/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Gd 790/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

VIII SA/Wa 186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Wa 1474/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie : odmowy wydania odpisów dokumentów

II OSK 1535/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania urządzenia reklamowego

II OZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SAB/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100