Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Lu 387/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi J. W. na pismo Wojewody w przedmiocie sposobu montażu drzwi; w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I OSK 1241/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Wr 291/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalno

II SA/Po 730/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu od wniesienia odwołania

II SA/Sz 528/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną

II SA/Bd 41/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta [...]

III SA/Łd 531/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 917/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę