Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 30/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w postępowaniu znak [...]

II SAB/Wr 47/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stanu technicznego przy ul. P. [...] we W.

VII SA/Wa 311/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SAB/Wa 17/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi B. J. w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VII SAB/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi G. P. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego

II SA/Gl 149/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

VII SA/Wa 321/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

skarg O. oraz S. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II SA/Rz 798/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności zmiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku mieszkalnym

II SA/Gd 790/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

II SAB/Ke 12/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta [...] w przedmiocie samowolnej budowy i użytkowania obiektów budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   100