Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

V SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SO/Kr 3/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi S. D. na Gminę w przedmiocie nałożenia grzywny

III SA/Kr 93/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Kr 1076/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Rz 567/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 'Podkarpacka Komunikacja Samochodowa' w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy

III SA/Kr 721/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

III SA/Kr 950/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

II GSK 102/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

I SA/Sz 287/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

III SA/Wr 572/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe świadczone na rzecz osób prawnych i fizycznych na cmentarzach komunalnych w Mieście i Gminie P.
1   Następne >   +2   4