Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 735/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

IV SA/Wa 1474/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie : odmowy wydania odpisów dokumentów

II OZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1471/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie : odmowy wydania odpisów dokumentów

III SA/Wr 353/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję W D w przedmiocie odmowy wymeldowania E M wraz z [...] P i D z miejsca pobytu stałego

II SA/Sz 736/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-10

Skarga B. R. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska

IV SA/Wr 453/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II OSK 1229/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   56