Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 822/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udzielenia upoważnienia

I SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 173/07

I SAB/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 747/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości.

I SA/Wa 1898/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi M.B. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą [...] M. [...] w O. na Burmistrza Miasta O. w przedmiocie nieprawidłowości w zakresie działań dotyczących prowadzenia targowisk miejskich

I SA/Wa 2103/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi M. B. na czynności Burmistrza Miasta O. w przedmiocie przeprowadzenia przetargu ustnego

I SAB/Wa 299/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

IV SAB/Po 25/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Gd 83/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Ke 200/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej
1   Następne >   2