Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 660/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania

VI SA/Wa 2455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 31/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Skarga 'E.' S.A. z siedzibą w L. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji publicznej

I SAB/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 659/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania

I SAB/Wa 658/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania

I SAB/Wa 762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania zażalenia

VI SAB/Wa 59/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 2362/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VI SA/Wa 2024/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   4