Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 755/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 690/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 784/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia w uprawnieniach

I SA/Wa 1980/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości

I SAB/Wa 718/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 2677/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa

I OSK 2678/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa

I SAB/Wa 576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 939/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2