Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 66/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 454/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 511/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 237/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 139/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 1004/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1197/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-11

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 950/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 616/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   5