Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 616/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 223/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 256/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 389/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 304/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SAB/Wa 224/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 1374/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 366/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 516/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji
1   Następne >   2