Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 835/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności