Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 397/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 44/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OSK 1871/06 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarządu nieruchomością

I SA/Wa 487/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zawieszenia postępowania