Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 433/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I OSK 2211/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2212/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2213/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2214/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2215/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 689/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Sz 462/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 1406/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2