Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 628/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 627/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 629/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 630/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

IV SA/Po 528/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 629/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu

I SAB/Wa 370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Rz 628/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu

I SAB/Wa 314/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności

II SA/Rz 833/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] Nr [...] zmieniającej uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie
1   Następne >   2