Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 915/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 1028/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-04

skarg B. N. i [A] Sp. z o.o. w W. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-09-30

skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Gl 137/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie udostępnienia nieruchomości

I SAB/Wa 399/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-30

Skarga S. K. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 354/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji