Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 453/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 139/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 380/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 308/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 309/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 279/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1455/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji za zgodą stron

I SAB/Wa 473/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 735/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 262/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4