Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SAB/Wa 159/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 162/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I SAB/Wa 184/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 354/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OSK 2599/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1454/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi K. w R. Spółka Akcyjna w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 273/08

I OSK 949/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 361/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 93/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej umorzyć postępowanie sądowe.

I SA/Wa 2705/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3