Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy D. w przedmiocie bezczynność organu

II SAB/Gl 22/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie: przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Ke 5/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-05

skarg U. F. i I. S. na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie pozwolenia na budowę wodociągu

II OSK 1188/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy [...]

II SA/Rz 574/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uregulowani stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 382/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Wr 236/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w sprawie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego stanu wody na gruncie

II SA/Bk 145/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości
1   Następne >   +2   +5   +10   30