Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 382/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Wr 220/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 274/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mysłakowice w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 526/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską D. oraz Gminę B. od Gminy P. G., Gminy P., Gminy D., Gminy N. zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków