Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 364/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy M.

IV SA/Po 163/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Po 162/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Po 161/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Po 109/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Po 115/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków