Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1111/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 180/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

I SA/Wa 851/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieodpłatnie mienia państwowego przez gminę

I SA/Wa 343/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I SAB/Wa 185/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 1856/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 358/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 43/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SAB/Wa 303/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
1   Następne >   2