Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 251/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 133/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem