Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 373/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Sz 583/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.

I FSK 1634/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r.

I FSK 1726/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.

I SA/Gd 474/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Lu 909/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia nadpłaty

I GSK 149/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

I GSK 697/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Po 1087/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od sierpnia do grudnia 2001

I GSK 711/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
1   Następne >   +2   +5   +10   100