Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 132/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Kr 530/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za kwiecień 2009 r.

I SA/Kr 536/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2009 r.

I SA/Kr 153/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r.

I SA/Kr 1382/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia wpłaty .

III SA/Kr 701/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

III SA/Kr 691/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Kr 514/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2004r,

I SA/Kr 838/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych

I SA/Kr 240/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   66