Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1476/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/475/2010 w sprawie określenia wzorów, informacji i deklaracji podatkowych,