Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 2306/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Skargi kasacyjne 1) Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie 2) P. [...] S.A. z siedzibą w L. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Bd 174/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej za grudzień 2007 r.

I SA/Op 866/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za październik 2009r.

I SA/Op 868/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za styczeń 2010r.

I SA/Op 896/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za czerwiec 2012

I SA/Rz 446/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za okres od 8 kwietnia do 31 grudnia 2004r.

I SA/Op 889/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za październik 2011 r.

III SAB/Wa 28/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SA/Go 370/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100