Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SAB/Wr 4/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W w przedmiocie nierozpoznania zażalenia od postanowienia B G T w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Wr 9/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie niewydania zaświadczenia

II SA/Rz 595/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Rz 1000/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

II SA/Ke 698/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji

III SA/Kr 434/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

III SO/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Wniosek D W o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W

II SA/Go 431/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02

Sprawa ze skargi T.A. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Go 432/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02

Sprawa ze skargi T.A. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

III SA/Kr 2104/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie sprostowania decyzji dotyczącej postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   34