Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3163/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Skarga [...]S.A. w B. na postanowienie Ministra Środowiska z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1723/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-17

skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. oraz Fundacji [...] z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 933/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego