Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

II SAB/Rz 20/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zanieczyszczenia środowiska

II SAB/Kr 195/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie nadania klauzuli ostateczności decyzji , znak [....]

II SAB/Kr 196/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie nadania klauzuli ostateczności decyzji , znak [....]

II OW 53/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w związku z prowadzoną przez '[...]' S.A. w K. K. instalacją '[...]' w S. O. przy ul.[...], przyjęcia zgłoszenia instalacji i przyjęcia informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami.

II OW 97/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia dla [...] S.A. w K. na zbieranie i przetwarzanie odpadów w zakładzie zlokalizowanym w S. przy ul. B.