Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 663/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Kr 35/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

III SA/Kr 823/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania promesy na finansowanie projektu badawczego

IV SA/Wr 645/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

III SA/Łd 613/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły A w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia typu stypendium socjalne

II SA/Wa 956/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

III SA/Łd 614/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Rz 1203/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Op 108/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w żłobku