Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 1236/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Go 820/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

II SA/Ke 45/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Kr 39/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Skarga M. L. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Po 248/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Po 32/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie;

II SA/Bd 773/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SO/Gd 3/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-10

Wniosek M. G. i A. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 256/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację budynku o charakterze tymczasowym.

II SA/Kr 459/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   19