Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Gl 150/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 749/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę R. w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy N.

II SAB/Gd 190/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu