Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 662/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia opłat i należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

IV SA/Wa 1099/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1093/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1106/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Go 453/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1094/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1097/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1090/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Lu 62/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu I instancji w sprawie wniosku o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia

II SAB/Bk 8/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie wydania zaświadczenie w sprawie zalesienia działki
1   Następne >   +2   +5   +10   35