Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 458/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 2277/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GSK 1428/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 4-5 września 2014 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 1172/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 719/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 748/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1171/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 8/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2522/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1340/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
1   Następne >   +2   +5   8