Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

I SAB/Wa 51/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I SAB/Wa 137/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SAB/Wa 38/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I SAB/Wa 183/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu G. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot nieruchomości postanowił: umorzyć postępowanie sądowe.

I SO/Wa 4/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-05

Sprawa ze skargi M. S. na Prezydenta W. w przedmiocie wniosku o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SAB/Wa 291/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 97/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   16