Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Gd 378/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi M.S. na czynność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego [...] Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie odmowy dokonania zgłoszenia urodzenia martwego dziecka

III SA/Kr 46/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

Skarga S. K., J. K. i J. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 36/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

II SA/Ke 258/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ke 413/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 272/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki

VI SA/Wa 935/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
1   Następne >   +2   +5   +10   69