Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 320/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym, utworzonym w celu zarządzania mieniem komunalnym

III SA/Łd 55/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 260/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za [...] r.

II SA/Wa 665/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za [...] r.

II SA/Wa 711/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

III SA/Kr 380/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   42