Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2512/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statutu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1593/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

IV SA/Wa 2424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie : uzyskania prawa korzystania z systemu pomocy społecznej

IV SA/Wa 1389/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 2359/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 2642/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony

V SA/Wa 770/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 708/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 722/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i wydalenia z terytorium RP

IV SA/Wa 588/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i wydalenia z terytorium RP
1   Następne >   +2   5