Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 49/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-08

Skarga A. H. na bezczynność Wojewody Ł. w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SO/Gd 7/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-01

Wniosek N. N. o rozpoznanie na podstawie odpisu skargi sprawy za skargi N.N.na bezczynność oraz przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Po 132/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-28

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

III SAB/Wr 15/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 174/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-28

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SO/Gd 8/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-01

Wniosek D. N. o rozpoznanie na podstawie odpisu skargi sprawy za skargi D. N. na bezczynność oraz przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 235/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 236/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Łd 22/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-24

Sprawa ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] sprawy udzielenia zezwolenia na pracę dla obywatela U.

III SAB/Łd 21/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla obywatela U
1   Następne >   +2   6